Oldalak

életTÉRképek

egynapos önismereti sajátélményű csoportok

Ma már a perinatális (születéssel foglalkozó) tudomány egyértelműen bizonyítja longitudinális vizsgálataival, hogy születésünk alapvető mintázatokat képez, melyek befolyásolják későbbi komplex érzelmi működésünket. Nehéz elképzelni azt, hogy születésünk egyes mozzanatai mind-mind összefüggésbe hozhatók mindennapi életünkkel, örömeinkkel, fájdalmainkkal, hiszen semmiféle közvetlen tapasztalat, emlék nem segít ebben.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy elakadásaink érzelmi feldolgozó folyamata segíthet kioldani olyan feszültségeket, melyeket születésünk óta hordozunk magunkban. Kidolgoztunk egy csoport sorozatot, mely születésünk térképének egy-egy részletét segít beazonosítani, feldolgozni és így érettebb viselkedési formákat kialakítani. A térkép egy tér-kép, mely belső utazásainkban, álmainkban sokszor tükröződik – ez lehet egyik nyomravezetőnk önismeretünk e titokzatos mélységeiben.

6+1 fontos témát emeltünk ki, melyekre születésünk meghatározó befolyást gyakorol. Mindegyik összefügghet mindennapjaink érzelmi működésével. A témával foglalkozni azonban nem jelenti azt, hogy objektív tudásunk lesz születésünkről – de segíthet abban, hogy nyugodtabbak, tettrekészebbek, boldogabbak legyünk, kapcsolatainkban harmónia sugározzon.

Az egyes részek egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, külön – külön látogathatók. Valamennyi csoporton használjuk a megosztás, a vezetett imagináció és a rajzolás módszerét. Segíthet, ha álmainkról naplót vezetünk. Az egyszerű testmunka gyakorlatok utat mutathatnak rejtett nehézségeink és vágyaink felfedezéséhez.

Egy-egy csoporton való részvételt ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, és azoknak is, akik születésükkel szeretnének foglalkozni. Melegen ajánljuk élményeik feldolgozására azoknak is, akik már részt vettek születéssel foglalkozó csoporton. Ebben az esetben az ismétlés elmélyíti és szilárdabbá teszi a változásokat.

Változás

Ahogyan változunk, amilyen nehezen vagy könnyedén rugaszkodunk el régi, megszokott környezetünktől, és kerülünk új munkahelyre, teremtünk otthont vagy új környezetet, az összefügghet születésünk mintázatával is. Születésünk életünk első nagy változása, mely mintha energetikailag és érzelmileg meghatározná későbbi változásaink módját. Ragaszkodunk-e akár túlságosan is sokáig ahhoz, ami régi, vagy könnyedén, szinte szívtelenül röppenünk tovább? Sokszor érthetetlen kitérőket teszünk vagy éppen tehetetlenül vergődünk egy döntés előtt. A csoporton megvizsgáljuk, hogyan is történik velünk a változás, hogyan tudunk jobban felkészülni életünk fontos pillanataira.

Kötődés

A magzat már egészen kicsi korában egy külön szervet növeszt, hogy létrehozza az életben maradásához szükséges kapcsolatot. A köldökzsinór és a méhlepény születésünkkor feleslegessé válik, kötődésünk egyfajta lelki köldökzsinóron keresztül, az etetés és gondozás fizikai kontaktusát kiegészítve alakul ki. Ez a lelki köldökzsinór, mely édesanyánkhoz és családunkhoz fűz bennünket, fokozatosan alakul át egészséges kötődéssé, kapcsolódási készséggé. Felnőtt korunkra ez képezi alapját felelősségvállalásunknak, házastársi kapcsolatunknak és a világ iránti bizalmunknak. A csoporton végigkövetjük kötődéseinket, hogy a felesleges nehézségektől lassanként megtisztítsuk kapcsolatainkat, úgy tudjunk szeretni, hogy azt a másik ember is érezze.

Elengedés

Ha azt halljuk, veszteség, gyász, mindannyian súlyos fájdalmainkra gondolunk, elvesztett szeretteinkre, be nem teljesült reményeinkre. Nehéz elképzelni, hogy a kisbaba ragyogó mosolya, tejszagú cuppogása mögött a gyász fájdalmával is küszködik kicsiny lelke. Azt hisszük, „csak” a hasa fáj, pedig sokszor elvesztett biztonságát siratja, az anyaméhből való kilépés veszteségét próbálja elmondani a saját nyelvén. Talán nehezen érhető tetten a baba gyásza felnőtt mindennapjainkban, de ezen a csoporton érthetetlenül nehéz fájdalmainkon dolgozhatunk.

Vezeti: Nováky Rita szülésznő, mentálhigiénés tanácsadó

Időpont: 2018. október 27. szombat 9-18 óra


Határok

A születés szót átfogalmazhatjuk a „határok átlépése” kifejezésre. A határ két oldalán egészen különböző lehet a helyzet. Amikor a házból kilépünk a kertbe, megváltozik a tér tágassága, a védettség érzése, és egészen mást teszünk kint, mint bent. Kapcsolataink is bonyolult határok között zajlanak. Tudjuk-e tiszteletben tartani a másik ember igényét, tudunk-e nemet mondani, amikor arra van szükség, és tudunk-e merev határainkon ajtót találni, ha meg kell vigasztalnunk valakit? A csoporton megvizsgáljuk énünk határait, és azokat a készségeinket, melyek néha önkéntelenül, máskor tudatosan segítenek határaink egészséges fenntartásában, formálásában.

Vezeti: S. Nagy Zita pszichológus

Időpont: 2019. január 12. szombat 9-18 óra


Érintés

Magzati korunkban folyamatos áramlásban élünk. Az édesanya teste és a magzatvíz állandóan körülveszi, gyengéden simogatja a magzatot. Megszületésünk után ennek folytonossága egyik pillanatról a másikra megszakad, és túlságosan kevés érintésben van részünk. Megtörténhet, hogy a születés után a kisbaba a hiánytól, a rossz érzéseitől fokozatos elszigetelődéssel szabadul meg. Nagyon sok felnőtt van, aki a természetes emberi közelséget, érintést nehezen tudja elfogadni, nem esik jól számára. Mások örömmel ölelik meg egymást, keresik a közelséget és az intimitást. Hnagulatunktól, életkorunktól, tapasztalatainktól függően sokféleképpen reagálunk az érintésre. A csoporton az érintéssel kapcsolatos kérdéseink és szükségleteink kerülnek a fókuszba.

Vezeti: Schwarcz Ágnes mentálhigiénés tanácsadó, fókusztréner

Időpont: 2018. november 17. szombat 9-18 óra


Félelem helyett szeretet

Gondoltál-e arra, hogy a szeretet nem csak abból áll, hogy adunk egy másik embernek valamit, hanem azt is jelenti, hogy egy nehéz konfliktusban is őszintén beszélünk arról, mire van szükségünk? Tudsz-e nem csak meghallgatni valakit, hanem megosztani barátaiddal bizonytalanságot, félelmeket? Meg tudod-e hallani azt is, amikor valaki elégedetlen veled, vagy más megoldást javasol? Talán neked is nehéz arra gondolni, hogy legerősebb félelmeid talán egészen pici csecsemőkorodból származnak. Mindezeket az orvostudomány és a pszichológia egzakt tudományos eszközökkel az egész világon kutatja, annyira nagy jelentősége van a stressz felismerésének.

A csoporton segítünk a mindennapi helyzetekben új megoldásokat találni az elhallgatás, a védekezés vagy a magyarázkodás helyett, hogy elérhessük a szeretetteli nyitottságot. Ajánljuk a csoportunkat azoknak, akik nehezen boldogulnak családtagjaikkal, esetleg társ- vagy egyéb függőségben szenvednek. Egyre többen szeretnék megtanulni a szeretetteli kapcsolódás, az intimitás útját párjuk, gyermekük vagy szüleik felé, ezért már gyermekük születése előtt érkeznek.  Így időben kialakíthatják saját eszközeiket, hogy  gyermekük fejlődése érdekében bölcsen élhessenek anyai vagy apai hatalmukkal.

Vezetik: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus és S. Nagy Zita neuropszichológus

Időpont: 2018. szeptember 15. szombat 9-18 óra


Születés élménye

Kevesen gondolnak arra, hogy a saját születésük alapvető mintázatként rögzül, melynek a magzati és csecsemőkori tanulási, érlelődési folyamatokban és ezért az egész élet során kiemelt szerep jut.
Születésünk az első fontos, gyökeres változás életünkben, melyet megtapasztalunk, átélünk, és sohasem felejtünk el. Szavakban azonban nem tudjuk kifejezni emlékeinket, hiszen akkor még nem voltak szavaink. A kisbabák jelentős része néhány hónapos korára meg tud birkózni családja segítségével ennek az élménynek a megemésztésével. Ha a kisbaba sír, a társadalmi beidegződés szerint a hasa fáj, de a valóságban ennél összetettebb a helyzet: éppúgy vannak hangulati ingadozásai, emlékei, lelki fájdalmai, mint a felnőtteknek, csak ezeket nem tudja szavakba önteni. Legnagyobb, sírásra okot adó bánata talán az, hogy el kellett hagynia egy teljes biztonságot nyújtó helyet, az anyaméhet.
Kisebb-nagyobb gyerekek egyaránt aktívan kitalálnak, provokálnak olyan játékokat, melynek során a születéskor átélt élményeket hangulatilag, képzeletben újraélik. A játék „mintha” világában saját maga szabályozza a feszültséget, az ismétléssel szelídíti a hatást. Más megfogalmazással: csökken az élményhez tapadó stressz által okozott feszültség. Ennek hatása az, hogy az eredeti élmény mintázata bizonyos fokig korrigálódik, a gyermek felszabadultabb, egészségesebb lesz. Fontos azonban, hogy a családtagok is váljanak képessé arra, hogy gyermeküket támogassák a stressz feldolgozási folyamatában.
Felnőttek számára saját születésük élményanyagának maradványai befolyásoló tényezőként hatnak az egész élet során és különösen a babavárás és a szülés alatt. A csoportmunka során megismerkednek a résztvevők ennek részleteivel, és ez akkor is hatásos, ha saját születésükről gyakorlatilag nincs, vagy alig van információjuk.

A csoportba azok jelentkezését várjuk, akik az önismereti munkában eljutottak saját életükben a fenti kérdésekhez, bármilyen életkorban. Azoknak is ajánljuk a csoporton való részvételt, akiket foglalkoztat a gyermekvárás, vagy esetleg már útban van a kisbaba. Ebben a csoportban fogadni tudjuk a család több tagját is egyszerre. (20 éven felülieket). A csoporton való részvételt ajánljuk a pároknak együtt.
A terápiás tapasztalatok alapján funkcionálisan meddő házaspárok számára is lehetőséget kínál ez a csoport arra, hogy elinduljanak egy másik úton saját életük és kapcsolatuk újfajta megértéséhez, és ezáltal változásokhoz. Ennek a mélyreható munkának látható gyümölcseként több esetben kisbaba született már.
A csoporton beszélgetések, egyszerű testmunka gyakorlatok és rajzolás segítségével olyan élményeket élnek át a résztvevők, melyek azután tovább segítik őket a tudatosulás és a változás útján.

Gyakorlati tudnivalók valamennyi csoportra

Helyszín: Perinatus Alapítvány, 1073, Budapest, Barcsay u. 3. Kapucsengő: 4
Résztvevők: a csoport létszáma 8-14 fő.
Előzetes interjú nem szükséges, de külön kérhető.
A csoport anyagát kidolgozta: Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta
Hozzunk magunkkal:
- Puha, könnyű ruhát, melyben könnyen mozgunk, és a földön ülünk,
- Füzetet, írószert,
- Ha van kedvenc takarónk vagy kispárnánk,
- Könnyű ennivalót (esetleg ebédet is).
Egy csoport díja: 16.000.- Ft

Érdeklődés és jelentkezés:
Perinatus Alapítvány

1073, Budapest, Barcsay u. 3. Kapucsengő: 4
Tel: (70) 433-2491 E-mail: perinatus(kukac)perinatus(pont)hu
További információ: www.perinatus.hu
Facebook: Perinatus Alapítvány

A csoportok előtt és után lehetőség van konzultációt kérni a Kheiron központban, vagy a Perinatus Alapítványnál, melynek során a jelentkező születéssel kapcsolatos személyes problémái, életeseményeinek összefüggései új megvilágításba kerülhetnek.

A csoportokonn való részvétel után gyakran felmerül az igény az önismeret elmélyítésére. Ennek lehetőségei:
- más önismereti tematikus sajátélményű csoportok,
- az egyéni konzultáció, önismereti munka, pszichoterápia,
- az autogén tréning alapfokú tanfolyam elvégzése.