Oldalak

C. G. Jung Komplex-pszichoterápiás Egyesület

Az Egyesület a hazai pszichoterápiás képzés rendszerén belül a jungi analitikus pszichológia módszerspecifikus kiképzőhelye. A jungi mélylélektani képzés a C. G. Jung által kialakított analitikus módszertan eszközrendszerén és szemléletén alapul, a küsnachti Jung Intézet képzési tematikájával összhangban. A képzés során az elméleti szemináriumok mellett nagy hangsúlyt kap az analitikus sajátélményű képzés, melynek során a jelölt elméletben és gyakorlatban megismeri a kollektív tudattalan ősképeinek szimbólumrendszerét, az individuációs folyamat útját és jellemző állomásait. A jungi szemléletű álomértelmezés mellett a képzés nagy mértékben támaszkodik a mese- és mítoszelemzésre az archetípustan oktatása során.

Az Egyesület részt vesz orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, határterületi szakemberek kiképzésében, továbbá minden érdeklődő számára tematikus tanfolyamokat rendez a jungi lélektanról. Képviseli és terjeszti Jung eszméit, tanfolyamokat, képzéseket, konferenciákat tart, szakirányú írásokat tesz közzé. Szakemberei tanácsadással, egyéni és csoportos terápiás munkával is az érdeklődők rendelkezésére állnak. Az Egyesület 1991-től minden évben szervezett konferenciát, s négyhetente szakmai konzultációt tartott. Az idei évtől kezdődően évente két alkalommal kerül sor egész napos konferencia megrendezésére. A konferenciák anyagát az Egyesület publikálja. Folytatódik a minden hónapban megtartott egyesületi szakmai nap és referáló szeminárium, melyen minden érdeklődő számára ingyenes a részvétel. Ezen az egyesületi élet aktuális kérdéseinek megbeszélésén túl a jungi pszichológiából válogatott munkák kerülnek ismertetésre, megvitatásra.

www.cgjung.hu

Carl Gustav Jung